DİJİTAL EVRİM TEKNOLOJİ PLATFORMU - 25 MAYIS 2017 / İSTANBUL

Dijitalleşme sürecini halen yoğun yaşadığımız bu dönemde sürecin evrimden ziyade artık evrildiğini görebiliyoruz.  

Teknoloji gelişimine paralel olarak internet ile bağlantılı tüketiciler de gelişiyor. Oysa Dijital Dönüşümü sadece bir ‘teknoloji gelişimi’ olarak gören şirketler geride kalıyor, dijital dönüşümü yaşam ve çalışma biçimine dönüştüren şirketler kazandıkları hız, performans, verimlilik ve yaratıcılık gücüyle rekabette ve inovasyonda avantajlı hale geliyor.
 
Dijital Evrim Platformu
AÇIKLAMA
Dijital Evrim Platformu

Dijital evrimin kaldıracı; yeni teknolojiler ile dönüşüm haritası
Dijitalleşme sürecini halen yoğun yaşadığımız bu dönemde sürecin evrimden ziyade artık evrildiğini görebiliyoruz.  

Teknoloji gelişimine paralel olarak internet ile bağlantılı tüketiciler de gelişiyor. Oysa Dijital Dönüşümü sadece bir ‘teknoloji gelişimi’ olarak gören şirketler geride kalıyor, dijital dönüşümü yaşam ve çalışma biçimine dönüştüren şirketler kazandıkları hız, performans, verimlilik ve yaratıcılık gücüyle rekabette ve inovasyonda avantajlı hale geliyor.

Mobilite bir yaşam biçimi, mobil olmak, mobilde iş yapmak, mobil cihazları kullanarak mobil teknolojilerle çözümler geliştirmek ve hizmet sunmak ihtiyaç haline dönüştü. İşte dönüşümün birinci kurallarından bir tanesi mobilizasyon. Bundan yola çıkarak mobil dünyadaki işimizi yeniden konuşalım diyoruz.

Başka bir mercekten baktığımızda ise iş süreçlerinde yaşanan bu dönüşüm, iş anlayışı ve yeniden modellemede yaşanan değişim BT ekiplerinin bilgi ve doküman yönetimlerinde de değişen iş süreçlerine adapte olmalarından geçiyor. Bu noktada sürdürülebilirlik ve yaratıcılık konusuna ekipler, dijitalleşme projelerindeki uzun vadeli planlamaları ve yeni modellemeleri ile var olacaklar. Kağıdın yok olmadığı, ancak tüm içeriklerin elektronik ortamda barınarak, anlamlı kullanıma sunulduğu yani istediğimiz zaman istediğimiz yerden istediğimiz araçlarla ulaşabildiğimiz içeriklerin yönetimi şirket ve kurumlar için büyük önem taşır hale geldi. Yani bir çalışma biçimine dönüştü. Peki bu durumda Buluttaki Büyük Veri?  
Değişen tüketici profiliyle birlikte dışa dönük bir yapıya dönüşen markalar yeni müşteri elde etmek ve mevcut müşterisini elinde tutabilmek için yeni nesil bilişim teknolojilerine yatırım yapıyor. Bunun yolu başta mobil teknolojiler olmak üzere verinin dijitalleşmesi, verinin yönetimi, büyük verinin gücü, müşteri ilişkileri yönetimi, nesnelerin interneti (IoT), sosyal medya, yapay zeka vb. uygulamalardan geçiyor.

Bu platformda yeni trendler, dijital dönüşüm sayesinde elde edilen kazanımlar ve bu sistemlere geçiş süreçlerindeki tüm çözümleri ele alacağız.