DİJİTAL EKOSİSTEM: IoT VE M2M TEKNOLOJİ PLATFORMU - 24 AĞUSTOS 2017 / İSTANBUL

Dijital Dünya IoT ile dönüşüyor..
IoT ve M2M teknoloji ve uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte iş ve yaşam içerisinde tamamen onunla karşı karşıya kalmaya mecbur kalacağız.

Dijitalleşme iş dünyasında her şeyi değiştirip dönüştürüyor. Yeni dijital dünyada nesneler, cihazlar, insanlar, ofisler, evler, şehirler birbirlerine dijital ağlarıyla bağlanıyor ve birbiriyle iletişim kuran akıllı yönetimi doğallaştıran bir ekosistem oluşturuyor.
Dijital Ekosistem: IoT ve M2M Platformu
ETKİNLİK ALANI
  • CVK Park Bosphorus Hotel / Gümüşsuyu İstanbul